GDPR

GDPR ochrana osobních údajů

Svým podpisem uděluji dobrovolně a svobodně správci, politické straně Dělnické straně sociální spravedlnosti, se sídlem Ciolkovského 853, 161 00, Praha 6 (dále jen „Společnost“) souhlas se zpracováním mých následujících osobních údajů:

  • jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, email, telefon, pohlaví, jakož i
  • elektronických a jiných údajů o mých nákupních zvyklostech

(dále jen „rozsah poskytnutých údajů“) ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“), a od 25. 5. 2018 ve smyslu čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“), a to na dobu do odvolání tohoto souhlasu.

Beru na vědomí, že:

  • Mám právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování nebo svůj souhlas mohu kdykoliv písemně odvolat, a to písemně na adresu sídla společnosti, zasláním e-mailu na adresu info@dsss.cz,
  • Mám právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti tomuto zpracování, včetně profilování, v rozsahu, v němž souvisí s konkrétní formou přímého marketingu, a to kterýmkoli ze způsobů uvedených v předchozím bodě,
  • Společnost se zavazuje zlikvidovat osobní údaje, jakmile pomine účel, pro který byly mé osobní údaje zpracovány,
  • Mám právo na přenositelnost poskytovaných údajů a podat stížnost u dozorového úřadu,
  • Nemám povinnost osobní údaje poskytnout, přičemž, pokud tak neučiním, nebude to pro mne mít žádné právní následky.

Společnost jako správce zpracovává osobní údaje v rozsahu poskytovaných údajů za účelem:

  • Zařazení do databáze členů,
  • Účasti na společenských akcích,
  • Zasílání sdělení poštou, e-mailem, sms či jinou formou elektronické komunikace.

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou společností předávány k dalšímu zpracování. Osobní údaje budou zpřístupněny zpracovatelům pouze na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů a dále v rozsahu povinností správce osobních údajů poskytovat informace stanovené zvláštními právními předpisy. Beru na vědomí, že ostatní zpracovatelé již nepodléhají dalšímu souhlasu.

Souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou v rozsahu poskytnutých údajů zpracovávány manuálně v písemné formě a automatizovaně v elektronické formě, a to vlastními zaměstnanci správce nebo zpracovatele. Dále jsem srozuměn(a) s tím, že mé osobní údaje mohou být zpřístupněny v rozsahu povinností správce osobních údajů poskytovat informace stanovené Zákonem, Nařízením nebo zvláštními právními předpisy.

Souhlasím s tím, že budu pomocí SMS a e-mailu informován(a) o vybraných aktivitách. Pokračováním v prohlížení či objednávkou stvrzuji, že zadávám správné údaje a že jsem se dostatečně seznámil(a) se zněním svého souhlasu se zpracováním osobních údajů, který považuji za srozumitelný a jasný.

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít